Български дарителски форум обявява конкурса „Корпоративен дарител“ 2021

08.10.2021 | Новини

Конкурсът отличава компаниите с инвестиции в значими каузи, популяризира добрите практики в корпоративното дарителство и налага високи стандарти за корпоративна социална отговорност в България.

Състезанието се провежда за 16-та поредна година и връчва награди в 7 категории. Част от тях са според качествата на програмите на бизнеса в подкрепа на обществото, а останалите  – според обема инвестирани от него финансови и нефинансови ресурси и доброволен труд през предходната 2020 г. Традиционно БДФ връчва награда и за най-сполучливо партньорство между компания и неправителствена организация, допринесло за разрешаване на реален проблем.

Тази година има и нова категория – „Най-добра доброволческа програма“. А в категорията  „Най-щедър дарител“ ще бъдат дадени 3 награди: за микро и малки предприятия; средни предприятия и големи предприятия. Така БДФ дава възможност и на по-малки компании да участват и да бъдат отличени.

Кандидатствайте!

Категории в конкурса „Корпоративен дарител“ 2021“:

◆ Качествени:

– Най-добра дарителска програма 2020: отличава усилията на компании, целенасочено, осъзнато и системно инвестирали в подкрепа на общественозначими каузи.
– Най-добра доброволческа програма 2020: отличава усилията на компаниите, които създават разнообразни възможности за своите служители да допринасят за значима кауза чрез доброволен труд.
– Най-сполучливо партньорство 2020: отличава партньорствата между компании и неправителствени организации, значително допринесли за решаването на реален проблем.

◆ Количествени:

– Най-щедър дарител 2020:  Кандидатите в тази категория ще бъдат отличени в три подкатегории в зависимост от обема на годишния оборот за 2020 г.:
Микро и малки предприятия (с годишен оборот за 2020 г. до 19 500 000 лв.),
Средни предприятия (с годишен оборот за 2020 г. до 97 500 000 лв.),
Големи предприятия (с годишен оборот за 2020 г. над 97 500 000 лв.)
– Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги) 2020: връчва на компанията, направила материални и други нефинансови  дарения с най-голяма стойност.
– Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите 2020: връчва се на компанията, чиито служители са положили най-много часове доброволен труд през 2020 г.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на официална церемония, чийто домакин ще бъде Президентът на Република България.

Кандидатурите в качествените категории се оценяват от експертно жури в състав:  Габриела Маринова (Български форум на бизнес лидерите), Георги Симеонов (Делойт България), Геновева Петрова (Алфа Рисърч), Дарина Георгиева (Глобалния договор на ООН), Десислава Тальокова (Фондация “Америка за България”), Максим Майер („БГлобал медиа“), Светла Костадинова (Институт за пазарна икономика).

Количествените категории се верифицират от Делойт България.

Тук може да откриете насоките и формуляра за кандидатстване.

Срокът за кандидатстване е 5 ноември 2021 г., а документите се изпращат на имейл: gro.a1718371075iragl1718371075ubfd@1718371075avonu1718371075apa1718371075.

Очакваме ви!

Конкурсът се реализира: