БДФ създаде Зона за споделяне

26.02.2021 | Новини

„Административните разходи на НПО – може ли без тях?“ даде начало на месечните тематични срещи на членовете на Български дарителски форум

„БДФ зона за споделяне“ се нарича новата инициатива на Български дарителски форум, насочена към неговите членове – компании и фондации. Това ще бъдат месечни срещи по актуални теми, свързани с благотворителността и партньорството между бизнес и неправителствен сектор.

„Административните разходи на НПО – може ли без тях?“ беше въпросът, който членовете на сдружението обсъждаха в първия разговор в Зоната за споделяне днес. Всички участници бяха единодушни – неправителственият сектор не може да работи нормално и най-вече да бъде независим, ако няма средства за комунални и битови нужди, комуникации и други съпътстващи дейности.

За донорите обаче е важно тези разходи да са ясно дефинирани и да гарантират постигането на целта, за която е отпуснато финансиране. Обикновено административните разходи се определят като процент от стойността на преките дейности по съответния проект, стана ясно на срещата.

Някои институционални дарители поставят предварителни ограничения. При грантовете със средства от ЕС например разходите за административна издръжка не могат да надхвърлят 7%, при американските донори границата обикновено е около 10%, при някои фондове на държави от Европейското икономическо пространство стигат до 15%. При повечето частни дарители този процент е въпрос на обосновка и договаряне.

При всички случаи добрата практика е делът на непреките разходи  да се уточнява още в самото начало на сътрудничеството между дарителя и неправителствената организация, която се ангажира с реализацията на дадена благотворителна инициатива.

Участниците в срещата се съгласиха, че определянето на приемливи нива на административни разходи няма нужда от държавна регулация. То би трябвало да е по-скоро въпрос на вътрешна саморегулация на неправителствения сектор.

Като ключов фактор при финансирането на граждански дейности беше посочено доверието между донор и неправителствена организация. То е особено важно при дарения, които се отпускат не за конкретен проект, а за укрепване на капацитета на самата гражданска структура – практика, която в последните години става все по-популярна в развитите държави.

Средващата среща в „БДФ Зона за споделяне“ ще събере членовете на сдружението в края на март т.г.