2021 г.: Членовете на БДФ продължават да правят добро, въпреки кризата и ограниченията

29.01.2021 | Новини

По-труден достъп до частно финансиране заради спад в икономиката и ограничения за събиране на средства чрез събития. Пренасочване на голяма част от дейността към местните общности. Необходимост от повече усилия за съхраняване на гражданската инфраструктура и осигуряване на публично финансиране за проекти на неправителствени организации.

Тези основни предизвикателства пред гражданския сектор за 2021 г. очерта директорът на Български дарителски форум (БДФ) Красимира Величкова на първата за тази година среща на членовете на сдружението, която се проведе онлайн. Тези промени в средата БДФ припознава и като свои основни ориентири в годината след необичайната 2020-а, белязана с непозната по своя мащаб криза, но и с нови успешни партньорства, гъвкавост и повече доверие между корпоративния и неправителствения свят.

Освен всичко това в годината на COVID-19 научихме по трудния начин, че доверието в дарителството не е даденост (скандала около дарителската платформа „Хелп Карма“), както и че правата ни като граждани и граждански организации не са даденост (предложенията на ВМРО за рестриктивни промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел). И за двете трябва да се борим всеки ден, а не само в периоди на криза, подчерта Красимира Величкова.

Всеки от участниците в първата годишна среща на членовете на БДФ посочи конкретни характеристики на отминалата 2020 г. Най-често годината беше определена като „предизвикателна“. Не липсваха обаче и думи като „подкрепа“, „устойчивост“ и дори „щедра“. Отбелязано беше и чувствително нарастналото обществено доверие към гражданските организации заради тяхната изключителна активност по време на кризата.

Представителите на компаниите и организациите споделиха своите най-важни проекти през новата 2021 г. и свързаните с тях притеснения. След концентрирането на усилията върху справянето с COVID-19 през миналата година, сега повечето от дарителите ще се опитат да се върнат към традиционните си програми и подкрепяни каузи. В същото време те съзнават колко трудно ще бъде това с оглед на продължаващата здравна криза – тя прави почти невъзможно да се планира с какъвто и да е времеви хоризонт и налага множество ограничения. Въпреки всичко членовете на БДФ са твърдо решени да продължат да правят добро, колкото и усилия да им струва това.