BCause ще подкрепи проекти в помощ на възрастни хора

06.04.2021 | Новини

Фондация „BCause: в помощ за благотворителността“ обявява конкурс „За нашите родители“. Ще бъдат подкрепени граждански организации, които работят с хора  над 65-годишна възраст в следните направления:

1. Достойни старини: хуманитарна помощ и всекидневни нужди

– храна, битови консумативи

– домашни помощници

– медицински прегледи

2. Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието

– връзка с други поколения

– културни и образователни занимания

Няма да се отпускат средства за закупуване на народни носии, подновяване на читалищна материална база, пътни разходи за участия във фестивали.

Могат да кандидатстват организации, регистрирани в обществена полза, читалища, училища. До седем проекта ще получат максимум 2500 лв. Режийните разходи за изпълнението на дейностите не бива да надхвърлят 10% от общата сума.

Организациите могат да кандидатстват в срок до 21 април 2021 г. Резултатите ще бъдат обявени на 28.04.2021 г. Срок за изпълнение на проектите – от 3 до 6 месеца, като начална дата може да е 5 май 2021 г.

Кандидатства се онлайн с изпращане на кратък формуляр, бюджетна таблица и обосновка на имейл адрес: gb.es1716705373uacb@1716705373ycul1716705373

Повече информация има ТУК.