Над 2000 човека получиха имуностимуланти и хранителни добавки чрез BCause

08.01.2021 | Новини

Фондация BCause раздаде антивирусни препарати и хранителни добавки на най-възрастните хора в тютюнопроизводителните райони в България. Над 2000 човека в 23 населени места получиха дарението като част от програмата за социална отговорност „Забавно лято, грижовна есен“, финансирана за шеста поредна година от „Филип Морис България“.

Разпределението на препаратите беше координирано от местните кметства, а личните лекари по места бяха ангажирани с определянето на конкретните нужди на хората над 65-годишна възраст, както и на такива с хронични заболявания и попадащи в рисковата група в условията на COVID-19. През януари частта от програмата „Грижовна есен“ продължава с доставка на витамини за възрастните.

Лятната част на програмата – „Забавно лято“, през изминалата година включи над 530 деца от 21 населени места, които се обединиха около каузи за опазване на природата. Летните образователно-приключенски академии се случиха по изцяло нов начин, адаптирайки се към промените в методите на училищното обучение, наложени от пандемията.

Тази първа част на програмата обхвана ученици от 1-ви до 6-и клас, разделени в три възрастови групи. Чрез специално създадената онлайн платформа на адрес https://www.zabavno.bcause.bg/ обучителите от Народно читалище „Бъдеще сега“ достигнаха виртуално до децата, родителите и учителите в отдалечените региони, а краят бе отбелязан отново с виртуална среща.

Другите компоненти на програмата – „Академия за местни предприемачи“ и „Академия за учители“, също се проведоха онлайн. Очаква се скоро да бъдат оповестени резултатите след провеждането на големия финал в конкурса за местни предприемачи.

Така програмата за развитие на тютюнопроизводителните региони продължи и през 2020 г. в пълен обхват, въпреки наложените ограничения от епидемичната обстановка. „Забавно лято, грижовна есен“ има за цел да подкрепя тютюнопроизводителните общности в четири основни направления: Oбразователно-приключенски академии за деца в училищна възраст, обучение за учители в методите на неформалното образование, Академия за местни предприемачи за стартиращия местен бизнес и грижа за възрастните хора. Дейностите по програмата се осъществяват в регионите на Благоевград, Кърджали, Силистра, Хасково и Шумен.

От 2015 г. до сега „Забавно лято, грижовна есен“ е обхванала над 2300 деца, 6400 възрастни хора, 250 екипа от млади предприемачи и 54 учители в 25 малки населени места на 11 общини от 5 тютюнопроизводителни региона. Всяка година се добавят нови дейности към активностите, а общата инвестиция от компанията до момента е над 1 милион лева.