Приемат се номинации за годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители“

19.01.2021 | Новини

Фондация BCause приема номинации за Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2020 година. Целта на конкурса е да отличи компаниите, които насърчават дарителството и доброволчеството на работното място в подкрепа на общественозначими каузи.

Отличието се връчва за седма поредна година от фондация BCause, Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Годишният знак има четири нива:

. Знак за дарителство от работното място
. Бронзов знак за дарителство от работното място
. Сребърен знак за дарителство от работното място
. Златен знак за дарителство от работното

Видът отличие се определя от процента на служителите, които участват в корпоративната инициатива; от механизимите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време.

От 2015 г. фондация BCause, Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, които по креативен, професионален и ефективен начин развиват дарителството от работното място в компаниите, където работят.

Срокът за попълване и изпращане на информационите въпросници е 8 февруари 2021 г. Церемонията по награждаването ще се състои онлайн на 16.02.2021 г.

Изтеглете въпросник/информационна форма. Попълнените въпросници се изпращат на електронен адрес: gb.es1716716269uacb@1716716269avi1716716269. За допълнителна информация можете да се обръщате към Ива Петрова, експерт “Дарителски програми и фондонабиране“, на тел. 02 981 19 01 и 0885 731 768.