Фондът за лечение и рехабилитация на BCause финансира терапията на 16 деца

12.02.2021 | Новини

Дарители на фонда „Лечение и рехабилитация на деца“ на фондация BCause осигуриха терапията на 16 деца с увреждания. Финансирането е на обща стойност 9095 лв. и  се изплаща директно на центровете за рехабилитация, които семействата използват.

Комисията към Фонда гласува да бъдат подкрепени деца с детска церебрална парализа, епилепсия, аутизъм, спина бифида и хидроцефалия, разстройство на експресивната реч, разстройство на психологичното развитие, нарушение на активността и вниманието. За лечението им бяха отпуснати средства за логопедична и психологическа терапия, водна рехабилитация, арт терапия и групова терапия, лечение в барокамера, транскраниална електростимулация и за закупуване на инвалидна количка. Отпуснатите от фондация BCause средства ще покрият между един и три месеца процедури, в зависимост от заболяването и вида терапия.

Десет от децата кандидатстват за първи път и предстои да се установи как ще се отрази рехабилитацията на състоянието им. Останалите шест деца получават финансиране за втори и трети път. От центровете, в които се провеждат процедурите, отчитат подобрение в двигателната активност на децата с детска церебрална парализа и повишаване на комуникативните умения при децата с аутизъм.

Решенията за отпускане на средства от фонда се взимат от комисия, която заседава два до четири пъти годишно. В нея взимат участие представители на НПО, лекари, майка на дете с увреждане.

Средствата на фонд „Лечение и рехабилитация на деца“ на фондация BCause се осигуряват единствено от дарения. Фондът може да бъде подкрепен с онлайн дарения в Платформата.бг и чрез редовно дарителство по ведомост.