Фондация BCause набира средства за екологичен фонд

14.04.2021 | Новини

По повод  Деня на Земята – 22 април, фондация BCause набира дарения за фонд „Опазване на околната среда“.

Дарения за екологичната инициатива могат да бъдат направени както от частни лица, така и от компании, които имат зелена линия в своята политика за корпоративна социална отговорност или разпознават екологичните настроения сред своите служители.

Фонд „Опазване на околната среда“ на фондация BCause е насочен към подкрепа на директната работа на терен на природозащитните организации за опазване на редки видове, спасяване на диви животни и поддържане на защитените територии.

Фондацията си поставя за цел за Деня на Земята да събере 10 000 лева за:

. проучване, опазване и възстановяване на редки и уязвими видове;

. спасителни центрове за диви животни;

. поддържане на защитени зони и територии.

Средствата от фонда ще бъдат разпределени чрез конкурс сред организации, които работят в тази сфера. Конкурсът ще бъде обявен на страницата на фондацията до края на април.

Ще бъдат подкрепяни:

. проследяване на състоянието на застрашените видове в техните местообитания;

. създаване на учебни полета;

. създаване на условия за реинтродукция на изчезнали видове;

. лечение на пострадали диви животни и извеждане на малките им в дивата природа;

. оборудване, консумативи и подкрепа на ветеринарите в спасителните центрове;

. поддържане на биоразнообразието в защитените територии;

. акции за почистване, изследване и ограничаване на заплахи за защитените територии.

Финансираните проекти ще се реализират до края на годината. Очаква се в повечето от тях да могат да вземат участие и доброволци.