„Забавно лято, грижовна есен“ продължава с Академия за учители

08.02.2021 | Новини

Повече от 60 начални учители от областите Кърджали, Хасково, Благоевград и Силистра ще участват през февруари в специално създадената Академия за учители. Тя е част от програмата „Забавно лято, грижовна есен“, финансирана от „Филип Морис България“ и реализирана от фондация BCause.

Педагозите ще повишат своите умения в две сфери – самоорганизирано учене и ускорено ограмотяване. Обученията са присъствени и включват както теория, така и много практически упражнения. Обучителите са представители на Народно читалище „Бъдеще сега“ – партньор на фондация BCause по програмата в частта за работа с деца през летните месеци.

Необходимостта от обучение на местните начални учители по тези съвременни модели на работа е заявена от самите тях. Преподавателите оценяват значителните поведенчески промени, мотивация и умения за учене, които децата имат, след като са били част от образователно-приключенската академия „Забавно лято“.

Учителите имат все по-голяма потребност от подкрепа за преподаване по интересен и въвличащ децата начин, за задържане на вниманието им и развиване на нови умения. Академията за учители предоставя иновативни инструменти за преподаване в клас, базирани на учене чрез преживяване, множествена интелигентност, самоорганизирано учене. Акцент в Академията тази година е ускореното ограмотяване чрез сугестопедични методи.