8 каузи ще получат финансиране от Обществения борд на TELUS International в България

29.11.2021 | Актуално, Новини

Фондация „Обществен борд на TELUS International в България“  към TELUS International Bulgaria ще подкрепи 8 проекта с общо 102 529 лв.

Решението беше взето на 17 ноември от борда на фондацията, чийто председател е Красимира Величкова, директор на БДФ.

В рамките на последната за тази година отворена покана за кандидатстване бяха подадени 131 проекта. Подкрепените организации и проекти са:

Сдужение за дива природа БАЛКАНИ и техният проект „Snap the wildlife – Гражданска  наука в действие“ предвиждат изграждане на мрежа за наблюдение на диви животни, чрез поставяне на фотокапани от доброволци в над 100 различни локации в страната и събиране на актуални данни за фауната в България, включително за нови местообитания на видове, както и за такива, считани за вече изчезнали.

Народно читалище „Синева – 2020“, с. Синеморец, с проекта си „Зелен Синеморец“ целят осъществяване на превенция от прекомерното замърсяване с пластмаса за еднократна употреба и найлонови изделия и намаляване на употребата им от жителите и гостите на с. Синеморец чрез поредица от работилници за ушиване на торби за многократна употреба от стари ветроходни платна, както и доброволчески акции за почистването на плажове на юг от с. Синеморец.

Сдружение „Аварийно Спасяване Пловдив“, в рамките на проекта „Ще спасиш ли утре?“, ще проведе редица образователни практически курсове за младежи на възраст между 13 и 29 години, целящи придобиване на реални знания и животоспасяващи умения в екстремни и бързо променящи се ситуации. Обученията ще се проведат хибридно: онлайн в адаптирана за целта платформа и на живо в два града в Северна и два в Южна България. Ще бъдат създадени видео уроци със свободен достъп в онлайн среда в полза на всички заинтересовани страни.

„Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“, гр. Варна, ще реализира проекта „Фабрика за зелена терапия“: въвеждане на нов модел за работа с лица с умствени затруднения – ‘зелена’ трудотерапия и създаване на първата работилница за рециклиране в център от подобен тип. Добрите практики ще бъдат споделени с други институции в района и страната, с цел тяхното мултиплициране.

Фондация „Сошъл фючър“ ще реализира проекта “FEMtrepreneurship – Академия за предприемачество на жени с увреждания и майки на деца с увреждания“. В академията ще бъдат включени 60 жени с увреждания и майки на деца с увреждания. Те ще получат практическо обучение за развиване на умения и своя бизнес идея в успешен бизнес, като след успешно завършване на академията те ще могат да кандидатстват с идеите си за финансиране в актуални релевантни грантови програми. Обучението ще е хибридно, осигурявайки нужната гъвкавост на участниците.

Сдружение „Насам-натам“ с проекта си „Странджа достъпна за всеки“ ще подобри свързаността на всички 28 населени места в Странджа, чрез създаване на мрежа от маршрути, които да свързват населените места едно с друго и кръгови маршрути покрай населените места, преминаващи в близост до различни забележителности. Дейностите включват рехабилитация на пътеките и поставяне на правилната маркировка. В рамките на 7 месеца се планира участието на над 100 доброволци, които ще участват в поставянето на 32 табла, 960 указателни стрелки и 20 жалона.

Сдружение „Екомисия 21 век“ печели с проекта си „Нахрани робота – спаси планетата“,  рамките на който ще бъдат произведени и монтирани 7 „робота“ за събиране на използвани батерии и кенчета в 5 училища и детски градини в града. Ще се проведат поредица от интерактивни работилници и състезания на открито, с практическо ангажиране на участниците чрез игрови модели за осъзнаване на ползите от използване на материали и батерии за многократна употреба и тяхното рециклиране.

Фондация “Първите три минути” ще създаде „Споделена библиотека за животоспасяващи умения“. Проектът ще ангажира практически учители от 10 гимназии в София чрез специализирани обучения и демонстрации по оказването на първа помощ при сърдечен арест. Ще бъде създадена “библиотека” за учебна екипировка, от която училищата могат да заемат манекени и тренажори за провеждане на обучения на ученици. Всички обучителни материали ще бъдат публикувани за свободно ползване от преподаватели от цялата страна.