319 идеи се състезават в шестото издание на VIVACOM Регионален грант

04.02.2021 | Новини

319 идеи за развитие на местните общности, които включват повече хора по устойчив и иновативен начин, се конкурират за финансиране в шестото издание на програма VIVACOM Регионален грант. В надпреварата за грант до 5000 лв. тази година участват 281 граждански организации от 27 области.

Важен акцент тази година е изключителното разнообразие на проектните предложения със засилено внимание към взаимодействието с местните общности от малките села и градове. Основният фокус на идеите логично е продиктуван от ограничителните мерки, виртуалността на общуването, липсата на сцена за независимите артисти и театрали, спешната нужда от мерки за борба с глобалното затопляне и др. Дигитализирането на част от инициативите дава свободата за бързо и лесно достигане до широк кръг от хора.

Най-много проекти в конкурса са подадени от сдружения (142) и фондации (70) в обществена полза. Сред многобройните кандидати са и читалищата (85). Преобладават предложенията, изпратени от градове – 257. Активността в селата продължава да расте – тази година подадените проекти от села са 66. Населените места, в които се предвиждат дейности, на практика обхващат почти цялата страна.

Финалистите на конкурса ще бъдат обявени в онлайн събитие в началото на март 2021 г.

VIVACOM Регионален грант ще разпредели 60 000 лв. Всеки от финалистите ще получи безвъзмездна финансова помощ /грант/ в размер до 5000 лв. съобразно предвидения бюджет в проектното предложение.