27 проекта получиха над 470 хил. лв. от програма „ИРИС“ през 2020 г.

05.01.2021 | Новини

Общо 27 проекта получиха финансиране благодарение на програма „ИРИС“ през 2020 г. Сред тях бяха разпределени 471 038, 50 лв. Още в рамките на миналата година осем от подпомогнатите проекти вече приключиха. Набирането и разглеждането на проектни предложения продължава до изчерпване на ресурса.

Програма „ИРИС“ подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Целта е да се гарантират основните им потребности, както и да се предотврати раздяла между деца и родители.

Максималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 20 000 лева. Кандидатстването няма краен срок. Средствата се разпределят на всеки 10 дни до изчерпване на наличния финансов ресурс.

Програма „ИРИС“ е създадена по инициатива на фондация „Работилница за граждански инициативи“, Български дарителски форум и Национална мрежа за децата. Управлява се от фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е фонд „Мечтата на Таня“.

Програма „Ирис“ ще предостави финансов ресурс на стойност 620 000 лева като спешна помощ за действия, които ще укрепят уязвими семейства в условията на пандемия и икономическа криза.