15 години „Готови за успех“ със стипендиите на фондация BCause

02.06.2021 | Актуално, Новини

През май тази година стипендиантската програма ГОТОВИ ЗА УСПЕХ изпрати 15-я випуск отличници. Тя е една от емблематичните инициативи на фондация BCause  и помага на отлични ученици и студенти в държавни учебни заведения, загубили един или двама родители  или израснали в институции, да продължат своето образование. От своето създаване  годишна стипендия са получили повече от 1500 ученици и студенти, а инвестираните средства са на стойност над 2 150 000 лв.

Ключов фактор за успеха и мащаба на програмата имат корпоративните и индивидуалните дарители, чиито дарения обезпечават изцяло предоставяните чрез стипендии средства. Сред най-голумите и дългогодишни дарители са и членове на БДФ – А1, УниКредит Булбанк, ОББ, Telus International Europe, КонтурГлобал.

През последната учебна година програмата промени своя регламент, както и размера на стипендиите. Освен дванадесетокласници, в програмата могат да кандидатстват и ученици в 11 клас, като размерът на стипендията е 1 000 лв. годишно. Стипендиите за студенти се увеличават – те вече са 2500 лева годишно – и са отворени само за специалностите медицина, дентална медицина, рехабилитация и медицински сестри. Бъдещите лекари и сестри имат най-големи ограничения да работят паралелно с ученето си и най-дълго време се обучават и специализират с ниско възнаграждение.