Кампанията „Не си сам“ помогна на 2212 синдикални членове

03.05.2021 | Новини

За една година благотворителната инициатива на КНСБ „Не си сам“ помогна на 2212 синдикални членове, минали през изпитанието на коронавируса. Сред подкрепените са и семействата на 22-ма починали. Кампанията започна на 1 май 2020 г. в знак на солидарност с всички работници – членове на организацията, които се сблъскват със заразата и имат нужда от подкрепа.

Общият финансов ресурс, разпределен сред заболелите членове, е в размер на 311 хил. лева. Те са изплатени от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ и от основните членове на КНСБ – Съюза на българските учители, Федерацията на синдикатите в здравеопазването, Независимия учителски синдикат, Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост, Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост, Независимата синдикална федерация на енергетиците в България, Федерацията на независимите синдикати от земеделието.

Съобразно утвърдените критерии за достъп до подпомагане по кампанията Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ изплаща помощи на хоспитализирани членове на КНСБ, които нямат достъп до други фондове за подпомагане чрез основните организации, в които членуват. За целта фондът осигурява финансови средства от дарения. От стартирането на кампанията на 1 май 2020 г. до 29 април тази година са набрани 68 946 лв.

До момента Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ е подкрепил 735 членове на КНСБ. Извършеният общ разход е в размер на 98 630 лв. Изплатени са помощи с 29 684 лв. повече от събраните финансови средства, като са ползвани приходи за други дейности на фонда.

През последните дни са депозирани още около 40 заявления на нуждаещи се от подкрепа и отговарящи на условията синдикални членове. За фонда обаче става все по-трудно да им помогне поради недостиг на средства. Ето защо той набира дарения на банковата сметка на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“:

IBAN: BG34UNCR76301010291100;

BIC код UNCRBGSF;

УниКредит Булбанк.

Основание за превода: Кампания „Не си сам“.