70 граждански организации бранят децата от „патриотични“ предложения

10.12.2020 | Становища

ВМРО предлага промени в Закона за закрила на детето, които  поставят под въпрос защитата на децата, жертви на насилие

На 10-ти декември – Международния ден на човешките права, Национална мрежа за децата – най-голямото обединение на граждански организации, които работят в полза на децата, изпрати отворено писмо до международните и българските институции с призив да подкрепят правата на децата в България.

Писмото, подписано от 70 граждански организации, е по повод предложение за изменение и допълнение на  Закона за закрила на детето, внесено в Народното събрание на 4 декември от политическа партия ВМРО, което поставя в риск децата, погазва техните права и противоречи на всички международни документи.

Законопроектът, ако бъде приет, ще върне българското законодателство и практика за закрила на детето 20 години назад. Внесените предложения са в категорично противоречие с Конвенцията на ООН за правата на детето и разбирането за децата като субекти, личности и граждани, а не като нечия собственост.

Основните идеи на предложението за законодателна промяна са:

– В законопроекта се ограничават възможностите институциите да прилагат базови стандарти за закрила правата на децата. Нарушава се сериозно балансът и се залага противопоставяне на права на родители, настойници, попечители и правата на децата, което е в противоречие с всички международни документи за закрила на децата.

– Немотивирано се променя дефиницията за „дете в риск“, като базови критерии се подменят със субективни преценки.

– Принципът за спазване на „най-добрия интерес на детето“ е заменен със спазване на „традициите, добрите нрави и общоприетия морал в държавата“, което противоречи не само на Конвенцията за правата на детето, но и на правото на ЕС.

– Подаването на сигнал за опасност за детето се обвързва с предварително подписана и нотариално заверена декларация за истинност, което е бариера за сигнализиране и на практика би провалило всеки опит на близки до семейството или детето лица, вкл. учители, съседи, приятели, да сигнализират институциите за закрила.

– Предвижда се правата за отглеждане на дете да могат да се дават на трети лица чрез нотариално заверена декларация, сякаш децата са недвижима собственост, която може да се преотстъпва за ползване.

Тази инициатива за  законодателна промяна е част от поредица от действия, застрашаващи правата на децата в България. Националистически политически партии и популистки организации, често с политически цели, превърнаха българското общество в обект на дезинформация и пропаганда, използвайки темата за закрилата на децата и свързаното с нея законодателство. В резултат българските детски правозащитни организации станаха обект на  нападки, а отделни активисти са системно оклеветявани в публичното пространство.

„Безспорен успех“ на атаките срещу правата на децата е решението на министър-председателя Борисов да прекрати процедурата по обсъждането на проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. и дори многократно да изтъква в общественото пространство като положителен факт, че „Стратегия за детето няма“. Този акт пряко нарушава вътрешното законодателство на България (чл. 1, ал.3 от Закона за закрила на детето), което изрично предвижда приемането на тази стратегия от Народното събрание. Заедно с това българският премиер легитимира твърденията на дезинформацията, въз основа на които беше прекратена процедурата по приемането на Стратегия.

Кампанията срешу правата на децата и постоянно отлаганите реформи доведоха системата за закрила на детето в България до сериозна криза и на практика до спиране на прилагането на законоустановените мерки за закрила на децата в риск.

Днес не само България, но и целият свят е поставен под сериозно изпитание по отношение правата на човека, правата на детето и демократичните устои. С настоящото писмо бихме искали да алармираме за негативните промени в България, дори и след приемането на Резолюцията на Европейския парламент относно принципите на правовата държава и основните права в България.

Призоваваме международните и българските институции да се  противопоставят решително и отговорно на опитите за прокарване на политики за ограничаването на човешките права и специално на детските права. Нещо повече, ключова мярка е адресирането на конспиративните теории, пропагандата и фалшивите новини по отношение на детските права.

Правата на децата и на уязвимите членове на обществото са споделена отговорност на българското и европейското общество. Трябва заедно да поставим в сърцето на нашите демокрации политиките за децата ни!

Пълен текст на писмото