Фонд „Обединени срещу COVID-19“ ще разпредели над 800 000 лв. за борба с кризата

09.04.2020 | Актуално, Новини

Български дарителски форум, фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България създадоха фонд „Обединени срещу COVID-19“ за подкрепа на местни общности в България, пострадали от кризата с коронавируса.

815 000 лева вече са събрани в новия фонд „Обединени срещу COVID-19“, учреден по инициатива на Български дарителски форум, фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България. С даренията от фондации, компании и физически лица ще се финансират проекти за преодоляване както на здравните, така и на социалните аспекти на епидемията.

За средства от фонда могат да кандидатстват лечебни заведения, граждански организации, читалища и социални предприятия от цяла България. За целта те трябва да попълнят електронен формуляр, достъпен на специално създадения интернет сайт: www.United4BG.org.

От инициативите, които ще бъдат финансирани, се очаква да подкрепят с конкретни действия засегнати от кризата уязвими групи хора – медицински персонал, хора с увреждания, деца и младежи, малцинства, бездомни, безработни, самотни родители и др. Кандидатите трябва да посочат необходимата сума, основните типове разходи, началната и крайната дата на своя проект. Изискват се също профил и приблизителен брой на хората, които ще бъдат подпомогнати.

С приоритет ще бъдат финансирани проекти, които оказват подкрепа в повече от една проблемна сфера и/или са насочени към повече от една целева група от хора. Ще се взимат предвид също капацитетът на кандидата да осъществи своята инициатива и неговият предишен опит в подобни дейности.

Фондът ще се управлява от Обществен съвет, съставен от представители на организациите-инициатори на „Обединени срещу COVID-19“. Те имат амбицията парите да се отпускат в рамките на 10 дни след срока за кандидатстване. В първия кръг на финансиране фондът ще приема кандидатури до 16 април 2020 г., веднага след което ще бъде дадена нова възможност за подаване на проекти.

Щедрите дарители в „Обединени срещу COVID-19“ до момента са: Фондацията на Кока-Кола, фондация „Америка за България“, „КонтурГлобал Марица Изток 3“, NEPI Rockcastle, фондация „Лъчезар Цоцорков“, ИНГ Банк Н.В., Ситибанк България, УниКредит Булбанк, TELUS International Europe, Цецка и Гроздан Караджови, Светозар Георгиев, фондация „Тръст за социална алтернатива“, „ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1“, „Парафлоу Комуникейшънс“, „Майлан“, фондация „Благотворител“, AIG Europe S.A. (Bulgaria branch), „Фадата“, Росен Иванов, Красимир Ненов и „Тайтън Машинъри България“.

Фондът приветства и бъдещи безусловни дарения в подкрепа на усилията срещу кризата с коронавируса в България. Постъпилите суми ще се използват в пълен обем за финансиране на значими инициативи в цялата страна. Дарения във фонда могат да бъдат направени по банков път на следната сметка:

Обединена българска банка
IBAN BG06UBBS80021026072940
BIC UBBSBGSF
Български дарителски форум

_________

Посланик Херо Мустафа: „Българските медицински специалисти и доброволци от различни общности показват забележителна сила и устойчивост в този труден период. Инициативата „Обединени срещу COVID-19“ има за цел да предостави на тези герои необходимата подкрепа. Посолството на САЩ с гордост си партнира с фондация „Америка за България“, Американската търговска камара и Българския дарителски форум в тази инициатива.“

Нанси Шилър, президент на фондация „Америка за България“: „Тази криза демонстрира силата на инициативността, дарителството и единството. Сговорна дружина планина повдига. Фондът обединява усилията на нашите организации и помага по-точно да се насочим към най-неотложните нужди.“

Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум: „България много пъти е показвала, че може да се обединява и да прави добро. Нашите организации структурираха фонда така, че той да работи бързо, ефективно и прозрачно, а подкрепата ни е насочена към най-нуждаещите се в тази извънредна ситуация.“

Петър Т. Иванов, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България: „Тази инициатива има за цел да вдъхнови членовете на Американската търговска камара и други бизнеси да подкрепят една достойна кауза. Сигурни сме, че само с координирани усилия, навременни мерки и позитивна комуникация ще преодолеем кризата.“