УНИЦЕФ и Софийският университет организират лятно онлайн училище

30.06.2020 | Новини

„УНИЦЕФ България“ и Стопанският факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ организират лятно онлайн училище, което ще се проведе от 26 до 28 август 2020 г. Програмата е насочена към студенти, които искат да придобият практически умения по защита на правата на детето, корпоративна отговорност (КСО), социални инвестиции, иновации и предприемачество.

15 младежи ще имат възможност да обсъдят актуални за България теми от дневния ред на ООН, като Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Те ще се запознаят с рисковете и въздействието на бизнес дейностите, операциите и взаимоотношенията върху правата на децата и ще обсъдят възможностите за ангажиране на компаниите с международно признати практики и стандарти за тяхното опазване и развитие.

За лятното онлайн училище могат да кандидатстват студенти в български университети на възраст от 19 до 29 години, изучаващи право, икономика, управление, социални дейности, педагогика, човешки ресурси, връзки с обществеността и др. специалности. Кандидатстването става след попълване на онлайн формуляр до 15 август 2020 г. Участниците ще бъдат избрани след оценка на мотивацията на кандидатите.