УНИЦЕФ започва кампанията „Образование за всяко дете“

27.05.2020 | Новини

УНИЦЕФ, в партньорство с Министерството на образованието и науката и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град, започва кампания в подкрепа на приобщаващото онлайн образование за деца с увреждания.

Специалистите и ресурсните учители ясно идентифицираха потребността от допълнителна онлайн подкрепа както за децата с увреждания, така и за преподавателите и родителите. В отговор на тази нужда УНИЦЕФ и неговите партньори ще разработят специализирана дигитална образователна платформа. Основната й цел е да предостави адаптирани за специфичните потребности на децата образователни ресурси, които да бъдат събрани на едно място – нещо, което до този момент липсва в България. Учителите и родителите също ще бъдат подкрепени с множество полезни материали, както и от специалисти чрез чат в реално време. Така онлайн образованието ще стане значително по-достъпно за децата със специални потребности и ще намали тяхното ниво на изолация.

УНИЦЕФ ще включи в разработването на платформата специалисти, учители и родители, за да бъдат идентифицирани най-добре конкретните нужди на децата. Изграждането на платформата ще се осъществи на няколко етапа, като през летния период предстои техническото обособяване на дигиталното пространство, създаването и качването на учебните материали. Амбицията на УНИЦЕФ е  платформата да заработи през есента на 2020 г.

Средствата за създаване на платформата ще бъдат набрани чрез застъпническата и фондонабирателна кампания „Образование за всяко дете“. Лице на кампанията е актрисата Елена Петрова, която вече е Национален посланик на добра воля на УНИЦЕФ. Владимир Ампов-Графа – дългогодишен посланик на детския фонд на ООН,  също подкрепя кампанията.