УНИЦЕФ осигурява здравни грижи за деца бежанци с пари от ЕС

13.05.2020 | Новини

Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия е предоставила безвъзмездна финансова помощ на УНИЦЕФ за гарантиране на достъпа на децата бежанци и мигранти и техните семейства до здравни грижи и здравна информация в България, Гърция, Италия, Испания, Босна и Херцеговина и Сърбия.

Проектът „Здраве за децата бежанци и мигранти“ (RM Child-Health) ще спомогне за подобряване на здравето на децата бежанци и мигранти чрез подобряване на техния достъп до животоспасяващи имунизации, психическо здраве и психосоциална подкрепа, превенция и реагиране на насилието, основано на пола, както и здравни грижи и съвети кърмене и хранене за майките и новородените.

Ще бъдат изготвени и споделени информационни материали за рисковете, свързани със здравето, и услугите, които са на разположение на бежанците, търсещите закрила и мигрантите. Ще бъдат ангажирани медицински преводачи и културни медиатори, които да подпомогнат комуникацията между децата и семействата и доставчиците на здравни грижи.

В допълнение проектът „Здраве за децата бежанци и мигранти“ ще подкрепи програми за обучение, така че служителите на първа линия да могат да реагират по-добре на специфичните нужди на децата бежанци и мигранти и техните семейства. Успоредно с това националните здравни органи ще могат да се възползват от техническа помощ за разработване, актуализиране и подобряване на прилагането на здравните политики и преодоляване на затрудненията в националните здравни системи, което ще улесни получаването от децата бежанци и мигранти на достъп до услуги.