Ромски студенти могат да кандидатстват за стипендии

26.09.2020 | Новини

Фонд „Активни граждани България“  обявява конкурс за стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2020-2021 г.

Програмата се управлява от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Целта на стипендиантската програма е сформиране на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.

Крайният срок за подаване на документи за конкурса за академичната 2020/2021 година е  5 ноември 2020 г., 18:00 ч.

Пълен текст на обявлението за конкурса и насоките за кандидатстване, както и на всички необходими заявления и образци могат да се намерят на страницата на фонд „Активни граждани България“.

Стипендиантската програма започна през академичната 2018/2019 година и е с продължителност от шест години. В рамките на конкурса за академичната 2020/2021 година се планира да бъдат предоставени 10 стипендии, всяка от които на стойност между 2350 евро и 2650 евро, в зависимост от изучаваната специалност.