Равен шанс за достъп до образование за десета учебна година

04.08.2020 | Новини

За десета поредна учебна година бие звънецът на програма „Равен шанс“ на Тръста за социална алтернатива (ТСА). Тя е за учениците от семейства с ниски доходи, успех над 3.50,  под 10 неизвинени отсъствия и силна мотивация да продължат образованието си в гимназия.

Основната цел на „Равен шанс“ е да се увеличи делът на българските ученици в неравностойно положение, особено на ромите, които завършват средно образование. Програмата помага на одобрените ученици, като покрива разходите им за транспорт до училище, закупува учебници по основните предмети, покрива месечен наем и др.

През последните няколко години програмата се фокусира и върху ниския процент на записване на ромски и други ученици с ниски доходи в гимназии, като им осигурява възможност да посетят средни училища по техен избор в големите градове.

Повече подробности и информация за програмата и процеса на кандидастване може да се получи от партньорите на ТСА за учебната 2020/2021 година. Кои са те, можете да видите ТУК.