ТСА предлага обучение за подготовка на успешни проекти

31.10.2020 | Новини

Тръстът за социална алтернатива (ТСА) започва втората серия от обучения „Как се подготвя успешен проект?“, финансирани от фонд „Активни граждани България“. 

Обученията ще се проведат онлайн в пет различни дни между 11 ноември и 9 декември т.г. Участието се заявява чрез форма за регистрация. Регистрираните ще получат потвърждение с линк за обучението в рамките на избрания ден.

Допълнителна информация може да се получи по електронна поща на адрес: gro.a1716746945iragl1716746945ub-as1716746945t@gni1716746945dliub1716746945ytica1716746945pac1716746945 или на телефон 0889703161.

Междувременно ТСА започна успешно серия уебинари под мотото „Поглед отвътре навън – иновации по време на криза“. Те са фокусирани върху стратегическото значение на развитието на служителите, организациите и обществото в контекста на COVID-кризата.

В първия семинар, проведен онлайн, гостите Саша Безуханова – основател на MOVE.bg, и Дарина Георгиева – изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, говориха за възможностите породени от кризата. Тя бе разгледана като катализатор на една отдавна започнала промяна на работните процеси, на необходимостта от подкрепа и социална отговорност на корпоративно и индивидуално ниво. Корпоративната социална отговорност беше разгледана не само като финансов ресурс, но и като предаване на знания и менторска подкрепа.

Имиджът на големите и успешни компании до голяма степен се гради върху приноса им в обществото и подобен тип солидарност ги прави по-привлекателно работно място за висококвалифицирани кадри, стана ясно на уебинара. Младите отдавна не търсят просто компания, а среда за работа. Новата генерация таланти имат потребност да дават и „връщат“ обратно в обществото. Участниците бяха единодушни, че неправителствени организации като ТСА трябва и могат да бъдат мост между бизнеса и уязвимите групи.

Акцент беше поставен и върху прилагането на иновативни подходи за работа с младежи в икономически неравностойно положение. Изграждането на капацитет на разнообразна работна сила, на предприемаческа култура, както и подкрепата за млади хора бяха споделени като аспекти на инвестицията в бъдещето. А отключването на подобен процес в ромските общности ще има много широки социални ефекти – ще бъде дадено началото на нов профил лидерство и авторитет. Точно това дава по-широк фокус върху корпоративната социална отговорност в днешно време.

Значимите аспекти, върху които Саша Безуханова и Дарина Георгиева акцентираха в дискусията, са част от дейностите на проект „Първи стъпки за професионално развитие“ – изграждане капацитета на млади хора от уязвими групи, и последващото им наемане на работа.