Telus увеличава финансирането за проекти на НПО до 9000 лв.

10.02.2020 | Новини

Обществения борд на TELUS International в България отново набира проекти за финансиране от фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел. Неправителствените организации, които желаят да представят проектните си идеи в сферата на образованието, здравеопазването и екологията, могат да направят това в срок до 8 март 2020 г. 

Максималната сума за финансиране на един проект се увеличава от 7500 лв. на 9000 лв.

От тази година се въвеждат допълнителни критерии към проектите с цел улесняване на кандидатстващите организации и постигане на устойчивост на проектите. За тази цел на 19 февруари ще се проведе информационна среща. Детайли относно регистрацията за нея, както и за процеса на кандидатстване, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Обществения борд.

През 2020 г. Общественият борд на TELUS International в България ще разпредели 170 000 лв. между различни общественозначими проекти, реализирани от НПО. От своето създаване през 2015 г. до момента бордът е финансирал над 100 проекта на обща стойност над 800 000 лева.