TELUS набира проекти за финансиране

02.11.2020 | Новини

Поканата за кандидатстване с проекти в подкрепа на общностите, засегнати от COVID-19, е отворена до 13 ноември, 23:59 часа

Общественият борд на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на проекти, насочени към преодоляване на неблагоприятните последствия, породени от COVID-19.

Бордът финансира инициативи в областите образование, здравеопазване и околна среда. Настоящата покана е отново с разширен фокус: проекти, които биха оказали положителен ефект върху значителен брой хора или групи, засегнати от пандемията. Друго важно условие е проектите да започнат не по-късно от 1 март 2021 г.

В настоящата покана за кандидатстване Общественият борд ще разпредели над 74 000 лв. , общо за 2020 година – 170 000 лв. Максималната сума за един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване е 23:59 часа на 13 ноември 2020 г.

Всички детайли и условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на Обществения борд.