Стипендии за ученици и студенти без родители

06.10.2020 | Новини

Фондация „Благотворител“ ще подкрепи ученици и студенти без родители. Тя отпуска стипендии за ученици от VІІІ до ХІІ клас и първокурсници в университетите.

Четирима гимназисти с отличен успех ще получават по 80 лв. в продължение на девет месеца. Паричният стимул за трима ученици с успех над 5.00 ще е по 50 лв. месечно по време на учебната година, а за трима студенти първа година са предвидени по 100 лв. месечно. Стипендиите ще се изплащат на равни вноски за периода октомври 2020 г. – юни 2021 г.

Кандидатите трябва да напишат есе по цитата от Джон Шед: „Корабът е на сигурно място в пристанището, но не за това са създадени корабите.“  Очакваният обем е между 1800 и 3600 знака (от 1 до 2 страници). Високо ще се оценяват есета с авторски почерк и включени примери от личен опит.

Документи и есета се приемат до 14 октомври 2020 г. на имейл адрес: gro.l1709536220etiro1709536220vtoga1709536220lb@is1709536220rukno1709536220k1709536220 или лично на адрес София, ул. „Панайот Волов” № 11, партер, офис 2.

Повече информация има ТУК и на тел. 0885 414 038.

Одобрените на първия етап ще бъдат обявени на 15-ти октомври в сайта  на фондация „Благотворител“.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури – на живо или по телефон.