Starling Collective ще подкрепи дарителски кампании

26.08.2020 | Новини

Имате иновативна идея за мобилизиране на вашата общност? Работите за набиране на повече дарения? Планирате дарителска кампания в предстоящите месеци и имате нужда от помощ, за да я проведете? Starling Collective на #GivingTuesday може да ви помогне.

Това е нова програма за местни лидери, която ще ги стимулира да откриват и споделят най-добрите практики за увеличаване на щедростта и промяната в своите общности. Програмата предлага коучинг, партньорско обучение и връзка с глобалната лидерска мрежа на #GivingTuesday, както и микрогрантове за подкрепа на идеите им.

Поканата е насочена към организации  или хора с иновативни подходи за катализиране на щедростта, съпричастността и справедливостта. Кандидатите трябва да са физически лица на възраст над 18 години, групи или организации. Проектите, ръководени от младежи, също се насърчават, но договорът за отпускане на безвъзмездни средства и всякакъв вид сертификати или документи, включени в кандидатурата, трябва да бъдат подписани от възрастен над 18 години.

Кандидатурите ще бъдат оценявани по следните критерии: лидерство и визия, потенциално въздействие, изобретателност и креативност, насърчаване на щедростта, адекватност към културната среда, многообразие и принадлежност, измерими цели, ясен план.

Първоначалният фонд за финансиране е 250 000 USD. Повечето отпуснати грантове ще бъдат в размер между 2500 – 7500 USD.

Организациите могат да кандидатстват с предложения до 1 септември 2020 г. Избраните проекти ще бъдат уведомени до 6 октомври 2020 г.

Повече информация и указание за кандидатстване има ТУК.