Срещу COVID-19: Пощенска банка помага за дистанционно обучение

24.04.2020 | Новини

Пощенска банка осигури 30 компютъра, необходимите за тях монитори и аксесоари, за да подпомогне дистанционното обучение в условията на пандемия. Те бяха дарени на Средно училище „Иван Вазов“ в град Мездра и ще бъдат разпределени сред ученици в неравностойно положение.

В гимназията се обучават 20 деца от социално слаби семейства, които не разполагат със средства за закупуване на техника и са заплашени от отпадане от училище поради прекъсване на учебния процес. С дарението, предоставено от банката, нуждаещите се деца ще могат да влязат във виртуалните класни стаи заедно със съучениците си, за да участват в дистанционното обучение, организирано от техните преподаватели.