Срещу COVID-19: „Аурубис“ дарява 1.52 млн. лв. за възстановяване на Средногорието

26.04.2020 | Новини

„Аурубис България“ осигурява 1.52 млн. лв. за дейности в подкрепа на общините Златица и Пирдоп. Компанията сключи партньорски споразумения на стойност 1.36 млн. лв. с двете общини със срок на изпълнение до септември 2021 г. Отделно се предоставят 160 хил. лв. за многопрофилната болница в Пирдоп.

Приоритети в дарителската програма на „Аурубис България“ за региона са  възстановяване на образованието, културата, здравословния начин на живот и спорта, социалните дейности след края на кризата с Covid-19.

Даряват се средства за подобряване на условията за медицинско обслужване в селата Карлиево, Църквище и Петрич в община Златица.  Предвиден е бюджет за средните училища „Саво Савов“ в Пирдоп, „Св. Паисий Хилендарски“ в Златица, основно училище „Тодор Влайков“, общинските детски градини, професионалната гимназия.

С партньорските програми се осигуряват и ресурси за възстановяване на дейността на социалните клубове, спортните клубове, самодейните състави, поддръжка на спортните игрища за обществено ползване. Планирани са средства за читалищата в Златица, Пирдоп, селата Душанци, Петрич, Църквище, Карлиево.

Заложен е бюджет за опазване на местното културно наследство и развитие на района като място за отдих и туризъм. През миналата година със средства на „Аурубис България“ беше възстановена сградата на историческия Златишки метох. Осигурени са средства за поетапно осъвременяване на системите за видеонаблюдение в двете общини. В Пирдоп ще бъде завършен проектът за енергийна ефективност на спортната зала.

Във връзка със ситуацията с Covid-19 е предвидено компанията, общините и преките получатели на финансирането да могат да пренасочват средства в рамките на партньорските програми, ако възникне необходимост или ако изпълнението на предвидена дейност не е възможно.

Извън обхвата на партньорските програми с общините „Аурубис България“ дарява 160 хил. лв. за болницата в Пирдоп. 100 хил. лв. от сумата е по годишен договор за подкрепа за лечебното заведение, 60 хил. лв. е осигурената допълнителна помощ във връзка със ситуацията с Covid-19.