Срещу COVID-19: Тръст за социална алтернатива предпазва здравните медиатори

23.03.2020 | Актуално, Новини

*Обновена*

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА)дари 10 000 лева на Националната мрежа на здравните медиатори в подкрепа на тяхната засилена работа за противодействие на COVID-19. Здравните медиатори работят усилено на терен във високорискови общности, с повишена мобилност, както и със семейства, които нямат необходимата информация за ситуацията в страната и необходимостта от предприемане на мерки за защита.

230 здравни медиатори ще бъдат оборудвани с необходимите маски, очила, защитни костюми и санитарни материали. По време на работата си те оперират в повече от 230 общности с над 2000 човека. Дейността на медиаторите повишава информираността за коронавируса и помага на хората от ромските общности и уязвимите групи да се предпазват по-добре.

Организацията ще предостави на семейства, включени в програмата за специализирана патронажна грижа “Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще”, пакети с храни от първа необходимост и специализирани бебешки храни.

ТСА се включи с дарение от 10 000 лв. в обединените усилия на компании, организации и индивидуални дарители, които подкрепиха фонд „Обединане срещу COVID-19“. Фондът ще финансира проекти на общини, читалища, НПО, болници, малки бизнеси със социална насоченост.