Срещу COVID-19: Пощенска банка подава ръка на „Майчин дом“

02.04.2020 | Новини

Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ получи 100 000 лева дарение от Пощенска банка в подкрепа на борбата с COVID-19. Средствата са предоставени за закупуване на предпазни облекла, висококачествени предпазни маски, дезинфектанти и редица други медицински консумативи, необходими за предпазване на медицинските екипите на лечебното заведение.

„В ситуация на извънредно положение най-добрият начин за справяне e с общи усилия. Медицинските специалисти и болниците имат нужда от подкрепата на бизнеса и цялото общество, затова ние, банковите служители, които също сме „на първа линия“, правим това дарение с благодарност към здравните работници за професионалното им себеотрицание и грижите, които полагат“, коментира Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка.

От началото на кризата банката предлага на клиентите си редица облекчения. Физическите лица могат да ползват гъвкаво погасяване на жилищен кредит и експресен овърдрафт, а бизнесът може да договори гратисен период при погасяване на задълженията.

Пощенска банка увеличи лимита за безконтактни плащания без ПИН до 100 лв. и предлага отсрочване на задължения на своите клиенти, които имат или очакват затруднения при обслужване на кредитите си.