Срещу COVID-19: Банка ДСК подкрепи Александровска болница

23.03.2020 | Актуално, Новини

Банка ДСК и ДСК-Родина даряват 200 000 лв. на Александровска болница в борбата срещу коронавируса

Сумата се предоставя безвъзмездно за оборудване с апаратура на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, както и на интензивното отделение към Клиниката по кардиология.

Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на реанимационна грижа на пациентите с доказана коронавирус инфекция чрез закупуване на медицинска апаратура за дихателна реанимация – пациентски монитори, перфузори, инфузионни помпи, апарати за екстракорпорално мембранно окисляване, подвижни рентгенови апарати тип Кугел, дефибрилатори, транспортни респиратори, видеоларингоскопи, бронхоскопи и др., както и за закупуване на медицински консумативи, дезинфектанти и лични предпазни средства за медицинския персонал.

Банката, в партньорство с ПОК ДСК-Родина, започва нова дарителска кампания в подкрепа на болничните заведения в страната.