Срещу COVID-19: Avon Фондацията за жени дарява срещу домашното насилие

12.05.2020 | Актуално, Новини

В рамките на глобалната инициатива „Изолирана, но не сама“ (#IsolatedNotAlone) и в отговор на нарастващия брой случаи на домашно насилие в условията на COVID-19 Avon Фондацията за жени дарява глобално 1 милион долара на 50 различни неправителствени организации, пряко ангажирани в помощ на жертвите на домашен тормоз.

В България фондацията подкрепи най-голямото в страната обединение на организации за защита и подкрепа за жените, жертви на насилие -„Алианс за защита от насилие, основано на пола“. Дарението в размер на 13 000 лв. е насочено към кризисен център в гр. Варна, управляван от фондация „SOS-семейства в риск“, която е член на алианса. Средствата ще бъдат използвани за оказване на спешна подкрепа на жертви на домашно насилие и сексуални посегателства. Това включва възможност за разширяване на капацитета от услуги на първа линия – кризисно настаняване, предприемане на пакет от спешни мерки, правно консултиране, транспортиране на жертвите до кризисен център, до институции и др.

Компанията подкрепя НПО сектора и отправя призив чрез отворено писмо към законодателната и изпълнителната власт да предприемат активни мерки в защита на жените и децата, които са в опасност, като налагане на възпиращи санкции на извършителите, достъп до безплатна правна помощ за жертвите и лесен достъп до мерки за закрила.