Започна регистрацията на НПО за Съвета за развитие на гражданското общество

20.02.2020 | Новини

От 8 ч тази сутрин до 12 март т.г. е отворена електронната платформа за регистрация, през която може да се участва в изборите за членове на Съвета за развитие на гражданското общество.

Право да участват в избора на първия Съвет за развитие на гражданското общество имат всички неправителствени организации с нестопанска цел в обществена полза. Регистрирайки се на електронната платформа, организациите могат да заявят желанието си да участват в гласуването и да се кандидатират за членство в съвета.

Вторият етап на изборната процедура – начало на гласуването – ще бъде обявен с официална покана на платформата. Потребителите с потвърдена регистрация ще имат право да гласуват за 14 организации, включително за себе си. Кампанията за гласуване ще продължи 10 работни дни.

Електронната платформа за избор на членове на съвета е общодостъпна за
проследяване хода на регистрацията и гласуването. На платформата са публикувани
също информация за функциите и състава на съвета, общите условия за ползване,
описание на процесите за регистрация и участие в процедурата за избор.