Търсят се най-добрите проекти на 2019 година

08.01.2020 | Календар, Новини

Фондация „Лале“ набира номинации за традиционния конкурс „Проект на годината“. Поканени са да участват граждански организации, които през 2019 г. са изпълнявали проект за участие, подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на хора или общността в дадено населено място. Няма ограничение за размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват.

Както до сега, номинираните проекти ще бъдат оценени по резултатите; устойчивостта на дейностите във времето; финансовата ефективност; участието на целевите групи и местната общност; новаторството и приложимостта на идеята в други населени места.

Проекти могат да бъдат номинирани от организации и лица, като се попълни формуляр за представяне. Кандидатури се събират до 20 февруари 2020 г. на имейл ten.n1716714312oitad1716714312nuofp1716714312ilut@1716714312aveig1716714312roegm1716714312 или с обикновена поща на адрес: Проект на годината 2020, Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.