Включете се в дебата за Плана за възстановяване и устойчивост на България

16.11.2020 | Новини, Становища

До 29 ноември т.г. можете да се включите в обществения дебат по проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България – октомври 2020 г. Документът беше представен от правителството в края на октомври.

Като основна цел на Плана е посочено „икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията,“ а в дългосрочен план „конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските“ и полагане на „основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.“

Съгласно изискванията на ЕК планът на България трябва да адресира специфичните за държавата препоръки по линия на европейския семестър за 2020 г. и 2019 г., да съдържа елементи на реформи и да води до икономически растеж. Препоръчва се с приоритет да се ползват инвестиционни проекти с по-висока проектна готовност, да се създават работни места и да се укрепват икономическата и социална устойчивост на държавата членка и териториалното сближаване. Ефективният принос за екологичния и цифровия преход също е предварително условие за положителна оценка, като към момента се предвижда минимум 37% от разходите да бъдат насочени към зелени инвестиции, а 20% – към дигитализация.

С Плана се поставят амбициозни цели със значително финансово обезпечение. Затова е особено важно той да отговоря на вижданията на обществото за начина, по който трябва да бъдат адресирани структурни проблеми в страната ни.

Липсва информация за предварителни консултации с граждани и организации в процеса на разработването на представения проект на Плана. Ето защо включването на широк кръг от заинтересовани страни в провежданите в момента обществени консултации ще е определящо за изготвяне на максимално отговарящ на обществения интерес финален вариант на Плана.

Можете да се включите, като:

. изпратите мнение чрез Портала за обществени консултации до 29.11.2020 г.;

. попълните анкета до 27.11.2020 г., а ние ще изпратим събраните предложения до Министерски съвет.

Ние от Български дарителски форум, Български център за нестопанско право, Институт за пазарна икономика, Национален младежки форум, Национална мрежа за децата, Форум гражданско участие знаем, че е важно да сме активни и да участваме в консултацията, за да гарантираме повече прозрачност на процеса и включването на приоритетите, които са важни за хората.

Акцентите в Плана можете да изтеглите ТУК.

По-подробна информация има ТУК.