Гражданският сектор оспорва субсидиите за НПО в Бюджет 2021

06.11.2020 | Новини, Становища

В Бюджет 2021 липсва обосновка за избрания принцип и начин на финансиране на гражданския сектор. Не е предвиден антикризисен ресурс за неправителствените организации, много от които се борят на първа линия с последиците от пандемията от COVID-19. Няма яснота и ангажимент за задвижване на работата на Съвета за развитие на гражданското общество, чийто състав беше определен чрез избори през тази година.

Това констатира Общественият съвет към парламентарната Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, след като разгледа внесения от правителството законопроект за държавен бюджет за 2021 г.

В официално становище и писмо до вицепремиера Томислав Дончев и министъра на финансите Кирил Ананиев членовете на Съвета настояват всяко министерство с такова перо в бюджета си да представи ясна и конкретна обосновка на предвидените субсидии и други текущи трансфери към НПО.

Те искат информация за причината, целите и дейностите, за които се отпускат съответните субсидии, както и за индикатори за резултат, които да позволят оценка в края на бюджетния период. Обосновката трябва да включва също  информация за принципите, критериите и стандартите, по които се определят организациите и размерът на финансиране, предвиден от държавния бюджет.

Общественият съвет иска и конкретни мерки и политики в подкрепа на гражданските организации и инициативи за справяне с кризата – от Бюджет 2021 и от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Представителите на неправителствения сектор очакват отговори кога и как ще заработи Съветът за развитие на гражданското общество и фондът, предвиден към него по силата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Цялото становище на Обществения съвет можете да видите ТУК, а писмото до двамата членове на правителството – ТУК.