Процедурни правила ограничават законово право на гражданските организации

11.03.2020 | Новини, Становища

След решение на парламента от 4 март т.г. НПО могат да предлагат кандадити за омбудсман само чрез посредници.

На 4 март т.г. депутатите приеха процедурни правила за предлагане на омбудсман, които ограничават правото на гражданските организации да излъчват кандидати за един от най-важните постове в държавата.

Според чл. 10, ал. 1 от Закона за омбудсмана предложение за избор на омбудсман могат да правят народните представители, парламентарните групи и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Според точка 1 на новите „Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание“, обаче гражданските организации могат да упражнят това свое право единствено чрез народни представители или парламентарни групи.

Такъв подход е дискриминационен и противоречи на закона, според който трите групи потенциални вносители на предложения са равнопоставени. Нещо повече, той опорочава и застрашава избора на омбудсман, който по своята същност е призван да брани правата и законните интереси на гражданите и да действа неполитически и надпартийно.

Това заявяват членовете на Обществения съвет към парламентарната Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в свое официално становище. То е изпратено до председателя на парламента, председателите и членовете на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, Комисията по правни въпроси и Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

Въвеждането на посредник при внасяне на предложенията за омбудсман от страна на неправителствени организации на практика е процедурна пречка за упражняване на тяхното законово право, тъй като то изцяло ще зависи от волята и желанието на парламентарните групи и отделните народни представители. Освен това гражданските организации се принуждават да съгласуват и по този начин да обвържат своята кандидатура за този неполитически пост с конкретна политическа сила.

Поставянето на НПО в зависимост от политически субекти при избора на обмудсман показва тревожна тенденция към ограничаване на техните права по принцип. Това омаловажава тяхната роля и функция в обществото, а това води до подкопаване на гражданското общество отвътре, убедени са авторите на становището.

Ето защо членовете на Обществения съвет настояват парламентът спешно да промени процедурните правила и да гарантира на гражданските организации законовото им право директно да предлагат кандидати за омбудсман.

Цялото становище на Обществения съвет можете да прочетете ТУК.