Регистрирайте се в НПО инфобанка за инициативи и партньорства!

03.06.2020 | Новини

Българският дарителски форум кани граждански организации да се включат в НПО инфобанка за инициативи и партньорства – база данни за актуални програми и проекти на НПО и техните потребности от допълваща подкрепа. 

Ако сте представители на активна гражданска организация, регистрирана в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и търсите нови партньорства, методическа подкрепа или друг тип ресурс, за да реализирате успешно идеите си, регистрирайте се и попълнете въпросника.

НПО инфобанката не е публично достъпна. БДФ се ангажира да верифицира споделената информация и при интерес да свързва НПО и потенциални други партньори съгласно Общите условия. Организациите, регистрирани в НПО инфобанката, ще актуализират данните си на всеки шест месеца.

НПО инфобанка за инициативи и партньорства е част от проекта на Български дарителски форум “Дарителство за промяна”, подкрепен финансово от фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът цели да изгради капацитет на гражданските организации да станат по-видими, по-добре разбирани и възприемани като достоен партньор на бизнеса и институциите в решаването на проблеми и развиване на идеи в обществен интерес.

Повече за проекта можете да прочетете ТУК.