„Научи се да даряваш“ стартира за пета поредна година

15.09.2020 | Новини

 

COVID – 19 промени общуването и каналите за комуникация във всички сфери. Тези промени се усетиха с особена сила в образователната система. Засегнаха ежедневието, навиците, ритъма, ангажиментите на родители, учители и ученици.

За първи път от старта на програмата през 2016 г. БДФ реши да не организира конкурс за нови учители, съпроводен с присъствено обучение за преподавателите в програмата. В новата атмосфера на ограничени събирания и несигурност за формата на учебния процес от есента ние направихме някои промени:

Каним за участие в програмата всички учители, участвали в нейното реализиране от възникването й до сега.

Разработваме ново учебно съдържание, което ще улесни учителите, децата и родителите, в контекста на предстоящо дистанционно обучение. Ще даде нова стойност и ще обогати вече съществуващи теми и проекти, ще въведе и нови теми с оглед на промените, които засягат живота ни.

Проучваме и от какви нови/допълнителни ресурси имат нужда преподавателите, за да е по-смислено и пълноценно реализирането на програмата в училище.

Засега участие са заявили 20 учители от 16 населени места в страната: Бургас, Варна, Вършец, Горна Малина, Горна Оряховица, Добрич, Златица, Казанлък, Ловеч, Пловдив, Силистра, Сливен, Смолян, София, Търговище, Ямбол.

Изказваме искрена благодарност към учителите в „Научи се да даряваш“, защото знаем какво предизвикателство за тях е участието и осъществяването на допълнителни, надграждащи учебни дейности особено в тази по-различна и трудна ситуация. Но също така сме сигурни, че часовете в програмата ще им дадат нови идеи, вдъхновение и кураж, да преминат с повече лекота и нова опитност през един труден период за всички.

„Научи се да даряваш“ ни учи всички на това.

На добър час през новата учебна година!