Удължен е срокът за кандидатстване за Националната награда „13 века България“

03.01.2020 | Календар, Новини

Национален дарителски фонд „13 века България“ удължи до 20 януари 2020 г., 17.00 ч., крайния срок за подаване на документи за Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука.

В конкурса могат да участват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше образование в сферата на изкуството и науката и иновативни постижения в съответната област. Задължително условие е през 2019 г. кандидатите да са приети за следдипломна квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България.

Всеки кандидат трябва да представи заявление за кандидатстване, мотивационно писмо, документ за завършено висше образование; документ,  удостоверяващ приема му за следдипломна квалификация; две препоръки, включително тези,  представени при кандидатстването за следдипломна квалификация; документи, удостоверяващи иновативните му постижения в съответната професионална област.

За конкурса се кандидатства онлайн ТУК.