Проект за биогориво победи в конкурса „Млад благотворител“

17.05.2020 | Новини

Проектът „Биогаз за българското село“ на четирима ученици от средно училище „Сава Доброплодни“ в Шумен победи в тазгодишния конкурс „Млад благотворител“ на фондация „Благотворител“. Целта на конкурса е да подкрепи реализацията на вдъхновяващи идеи, да насърчи доброволчеството и да развие умения у младежите да създават и изпълняват авторски проекти.

Класирани са проекти с каузи на ученици от 7 до 12-и клас от цялата страна, които ще бъдат финансирани с между 1000 и 2000 лева.

Проектът-победител получава 2000 лева. Той ще създаде система за производство на биогориво за отопление на малки пространства, като за тази цел се използват само рециклирани продукти.

Класираният на второ място проект „Здраве от природата“ на ученици от с. Горна Малина получава 1500 лв. На трето, четвърто и пето място са съответно Collect4Life – София, „Направи добро – предай на поколенията“- с. Зверино, и „Посланик на Земята“- Велико Търново, които получават по 1000 лв.