Започна лятна изследователска школа по математика и информатика

03.08.2020 | Новини

От 27 юли до 15 август 2020 г. се провежда двадесетата Лятна изследователска школа по математика и информатика, организирана от Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) от 2001 г. насам. В нея могат да участват талантливи ученици с изявен интерес към математиката, информатиката и информационните технологии.

За пета поредна година школата приема и международни участници. Тази година в научния форум се включват 31 ученици от България, Индия, Казахстан, Русия и САЩ. Те работят самостоятелно или в съавторство с друг участник върху индивидуален проект по конкретна тема. Учениците са подпомагани и насочвани от ментори – млади учени, бивши възпитаници на УчИМИ, днес студенти в престижни университети или учени от Института по математика и информатика към БАН. Ученическите разработки ще бъдат представени на семинар през последната седмица на школата.

Школата се провежда с помощта на Фондация “Америка за България”, на програмата “Образование с наука” на МОН и БАН, на учредителите на УчИМИ – Съюза на математиците в България, фондация „Еврика“, Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, Института по математика и информатика към БАН, Американска фондация за България.