Lidl се присъедини към глобалния договор на ООН

29.06.2020 | Новини

Централата на германската верига за бързооборотни стоки Lidl обяви, че заедно с останалите компании от Schwarz Gruppe се присъединява към Глобалния договор на ООН (United Nations Global Compact – UNGC). С присъединяването си компаниите заявяват своя ангажимент към всеобщо възприети ценности, формулирани в десетте принципа на Глобалния договор на ООН, и поемат отговорност за ефектите от стопанската си дейност. Компанията се ангажира да спазва десетте принципа на ООН в четири основни категории – права на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция, като ги прилага в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа.

“С радост посрещаме Lidl в нашата общност на фирми, споделящи ценностите, въплътени в основополагащите принципи на Глобалния договор. „Лидл България“ се е доказала като обществено отговорна компания и аз съм убеден в съществения й принос към усилията ни за утвърждаване на бизнеса като сила за добро”, заяви Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

В продължение на години Lidl адресира теми и се ангажира с различни мерки в сферите екологични и социални стандарти, права на човека и антикорупция, участвайки на международно равнище в различни инициативи за гарантиране на необходими за издръжка заплати и доходи, опазване на околната среда в своите глобални вериги за доставки, а на служителите предлага справедливи условия на труд и равни възможности за кариерно развитие.

„Присъединяването на Lidl към Глобалния договор на ООН потвърждава дългогодишните усилия на цялата група и представителствата й във всички страни по отношение на устойчивото развитие и отговорното корпоративно управление. Десетте принципа на ООН не само са залегнали в основата на нашата ангажираност по теми като права на човека, трудова етика и грижа за околната среда, но ние ги следваме и прилагаме на практика в цялостната ни дейност“, заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на „Лидл България“.

Глобалният договор на ООН (UNGC) е най-голямата и важна инициатива в света за отговорно корпоративно управление. Тя дава ясна насока и рамка, спрямо която компанията се ориентира за вече разработените и намиращи приложение активности и стандарти от дългосрочната й стратегия за устойчиво развитие.

Доказателство за ангажиментите на „Лидл България“ към принципите на Глобалния договор на ООН е издаването на първия одитиран доклад за устойчиво развитие в сектора, който ясно показва как те са залегнали в ключовите дейности на компанията. До края на годината предстои да бъде публикуван вторият одитиран доклад за устойчиво развитие на компанията.