Античен паметник отново зае мястото си благодарение на „Ти и Lidl за по-добър живот“

29.09.2020 | Новини

Древно писмо на римско императорско семейство от края на II в. сл. Хр. стана отново видимо благодарение на сдружение „Бъдеще за Никюп“. Проектът е чудесен пример за това как публично-частните партньорства променят местната общност, като създават предпоставки за развитие на туризма.

През 198 г. императорите Септимий Север и Каракала отговарят на писмо на жителите на римския град Никополис ад Иструм, намиращ се до днешното великотърновско село Никюп. Поводът за писмото е дарение от 700 хил. сребърни монети (денарии), изпратени от името на града до двамата владетели, за да бъдат благосклонни към местното население.

Античният паметник е открит в началото на ХХ в., но е повреден и остава да лежи близо 120 години сред руините на някогашния бляскав град.

Посланието видя отново бял свят чрез проекта за неговото експониране на сдружение „Бъдеще за Никюп“ в партньорство с Регионален исторически музей – Велико Търново. Инициативата е финансирана чрез най-голямата социалноотговорна инициатива на „Лидл България“ – „Ти и Lidl за по-добър живот“, чиито партньори са фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.