Включете се в проучване за ефекта от кризата върху неправителствения сектор

29.04.2020 | Новини

Българският център за нестопанско право (БЦНП) разработи въпросник, чрез който проучва ефекта от кризата върху неправителствения сектор. Целта е да се събере обективна информация от възможно най-много НПО за тяхното състояние в момента, за да се подготвят реалистични и работещи предложения за мерки в подкрепа на сектора.

Въпросникът може да бъде намерен ТУК.

Кризата изостря проблемите в социалната сфера, защото, от една страна, потребностите се увеличават, от друга – ресурсите намаляват. В същото време дарителите са фокусирани върху болниците, за да се справят със заразата от COVID-19.

Така гражданските организации остават без средства. „Те се финансират основно чрез работа по проекти. Много организации обаче са затруднени да осъществят дейностите по проектите си, тъй като голяма част от тях са свързани с работа в общността, сред хората, в училище, в институции, което в момента е невъзможно“, обясни по БНР изпълнителният директор на Български дарителски форум (БДФ) Красимира Величкова.

Има риск, когато донорите не са гъвкави, изпълнителите на проекти да загубят средства. Това ще доведе до невъзможност да се плащат възнаграждения на наетите в организациите. Така се застрашава цялата гражданска инфраструктура, която е градена с години и която в момента, въпреки трудностите, работи на терен заедно с общините и БЧК, а понякога и самостоятелно. „В почти всички щабове на местно ниво има активни неправителствени организации, които помагат с доброволци, с допълнително събиране на дарения. Така че е много важно да мислим как да съхраним тази гражданска инфраструктура и да не позволим тя да се разпадне вследствие на кризата“, изтъкна Красимира Величкова.

Тя посочи, че в държави около нас и в цяла Европа има политики, които са насочени към подпомагането на гражданските организации. „Тук има мерки за малкия и за микробизнеса. Такъв тип мерки е важно да бъдат измислени и за гражданските организации. Разбира се, на първо място за онези, които са на първа линия, обслужващи уязвими групи хора“, отбеляза Величкова в предаването „Хоризонт до обед“ по програма „Хоризонт“.

Тя призова всички неправителствени организации да споделят трудностите си в кризата, като попълнят въпросника на сайта на БЦНП. Информацията ще помогне на БЦНП и БДФ да разработят адекватни препоръки към дарителите и държавата за съхраняване на гражданския сектор.