Конкурс на фондация „Комунитас“ за проза и хуманитаристика

24.02.2020 | Новини

Фондация „Комунитас” ще награди най-добрите произведения в категориите „Художествена проза“ и „Хуманитаристика“, публикувани през 2019 г. Отличията са ежегодни и се присъждат от 2014 г. насам.

Предвидени са и специални награди – две за цялостно творчество или за изключителен принос в областта на литературата и хуманитаристиката, както и една за принос към гражданското общество на личност, която с дейността си променя българското общество.

В конкурса могат да участват само творби, публикувани в периода 1 януари – 31 декември 2019 г.  Те трябва да са дело на съвременни български автори, да имат безспорни художествени достойнства и принос към българската словесност, както и в отстояването на общочовешките и християнските ценности.

Заявките за участие могат да бъдат както от автори, така и от издателства. До 31 март т.г. кандидатите трябва да попълнят формуляр и да предоставят безвъзмездно два екземпляра от произведението, с което кандидатстват. Повече подробности има на сайта на Портал „Култура“.