Конкурс за подкрепа на момичета и млади жени

28.07.2020 | Новини

Български фонд за жените (БФЖ) обявява конкурс за финансиране на проекти, изпълнявани от и/или насочени към подкрепа на потенциала и лидерството на момичетата и жените до 35-годишна възраст. Общият бюджет на конкурса е 50 000 лв. Един проект може да получи най-много 5000 лв.

Срокът за кандидатстване с проектни идеи е до 23:59 часа на 6 септември 2020 г. (неделя). Конкурсът се провежда с подкрепата на Глобалния фонд за женитеDove България и средства, набрани от индивидуални дарители.

Конкурсът е в подкрепа на визията на БФЖ за общество без насилие, дискриминация и неравенства, в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности и достъп до ресурси, качествено образование и услуги, и прави информирани избори относно своя личен и професионален живот и собственото си тяло.

Няма ограничение в дейностите, които могат да бъдат финансирани, но водещите им принципи трябва да са равнопоставеност, недискриминация и овластяване на момичета и жени, особено представителки на уязвими и/или маргинализирани групи. Препоръчително е целите и дейностите, заложени в проектите, да не третират целевата група като пасивни бенефициенти, а като активни двигатели на социалната промяна.

Повече информация за конкурса има ТУК.