Kaufland се присъедини към Глобалния договор на ООН

05.08.2020 | Новини

Kaufland, заедно с всички компании от групата Schwarz, се присъедини към инициативата на Глобалния договор на ООН (UNGC) за отговорно корпоративно управление. Търговската верига поема ангажимент да следва и прилага в своята дейност десетте принципа на ООН, разделени в четири основни категории – права на човека, социални стандарти, околна среда и борба с корупцията.

Присъединявайки се към Глобалния договор, Kaufland утвърждава позицията си на социално отговорна компания, чийто политики и инициативи доказват стремежа на веригата към устойчиво развитие.

През последните години Kaufland България е вложила над 16 млн. лв. в политики, свързани с опазването на околната среда, като фокус са инвестициите в енергийна ефективност. Приоритет е и намаляването на пластмасата за еднократна употреба. В България търговската верига прилага и следва стратегията срещу замърсяването с пластмасата на групата Schwarz – RЕset Plastic, като в дългосрочен план целта на компанията е да намали употребата на пластмаса с минимум 20% до 2025 г. и да има 100% рециклируеми опаковки на продуктите собствена марка.

Глобалният договор на ООН е най-голямата световна инициатива за устойчиви и социално отговорни политики в бизнеса. Приемайки да следва принципите на устойчивост по смисъла на инициативата, Kaufland гарантира прилагането на съответния модел за устойчиво развитие в цялостната си дейност.