„Карол Знание“ присъди наградата „Предприемач в науката“

21.12.2020 | Новини

Д-р Росен Иванов, главен асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, грабна наградата „Предприемач в науката“ и 30 000 лв. Той спечели повечето гласове на журито в третия конкурс на фондация „Карол Знание“ с проект „Иновативно пречистване на отпадъчни води и зелена енергия за промишлеността и дома“.

С екипа си д-р Иванов разработва пасивни системи за пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на енергия. По време на конкурса журито видя как работи системата – един лабораторен прототип захранваше светлините на коледна елха.

Моделирана по подходящ начин, конструираната влажна зона (CW) за пречистване на отпадъчни води може да пречиства разнообразни по състав води, като обикновено изисква по-малки капитални и експлоатационни разходи, както и минимална човешка намеса в сравнение с конвенционални методи. Разработен конкретен проект за потенциален клиент излиза четири пъти по-евтин в сравнение с конвенционална пречиствателна станция за минни отпадъчни води. Пасивните системи са конструирани така, че да оптимизират протичането на естествените биогеохимични процеси, свързани с отстраняването на замърсителите.

Комбинация от конструирани влажни зони с интегрирани растителни седиментни микробни горивни клетки предлага подход за добив на енергия при паралелно пречистване на отпадъчни води.

Три кубични метра конструирана влажна зона може да пречиства 1 кубичен метър отпадъчна вода за денонощие. Генерираната от тази вода енергия ще бъде от 0,5 до 5 W от квадратен метър влажна зона, в зависимост от вида и концентрацията на замърсителя.

Конструираните влажни зони могат да се използват за пречистване на промишлени води от предприятия с малък дебит на отпадъчните води. Пречистените води могат да се ползват за поливни нужди. Очаква се тези системи да намерят практическо приложение и при пречистване на битови отпадъчни води от еднофамилни къщи, вилни зони и малки населени места.

До момента екипът от Минно-геоложки университет има изградена пълномащабна конструирана влажна зона за води, замърсени с уран. Инсталацията e показала висока ефективност и е позволила допълнителни изследвания в реални условия.

Кои бяха другите проекти в конкурса вижте ТУК.