„Карол Знание“ отново търси най-перспективния докторант

10.10.2020 | Новини

До 1 декември 2020 г.  фондация „Карол Знание“ приема кандидатури за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Сумата се изплаща от февруари до ноември на 10 равни месечни вноски. Отличието ще получи изявен редовен докторант в една от следните области: естествени науки; технически науки; медицински науки.

Кандидатите трябва да са български граждани, редовни докторанти в акредитирани висши училища в България или БАН и да не са в последната година от обучението си. Проектът им трябва да има потенциал за практическо приложение.

За 2020 година носител на стипендията е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН. Той е един от малцината палеохистолози у нас и единственият палеохудожник. Важен успех в работата му е установяването на третата находка от нептичи динозавър в България. Със средствата от докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ стана възможна експедиция край град Трън това лято, за която младият учен разказва в поредицата „Песента на титаните“.

Документи за кандидатстване се подават по електронна поща на адрес: .gb.1709025988llora1709025988k@egd1709025988elwon1709025988k1709025988Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури.

Повече информация можете да намерите ТУК.